STAMBOOM  FAMILIE LADENIUS

Het familiewapen van LADENIUS bestaat uit een boer in zilver en face gesteld,
gekleed in blauwe jas, rustend met de rechterhand op een rode, links van hem
gestelde ploeg, in de linkerhand een zilveren spade, alles ondersteund van een
gouden stralende zon, uitgaande van de linker bovenhoek.
Dekkleden: goud en rood.

Er zijn diverse afbeeldingen van het familiewapen in omloop,
de afbeeldingen
zijn steeds gelijk, de uitwerking is anders.

familiewapen (gemaakt door Jurjen Ladenius)

De naam LADENIUS is opgenomen in het patriciaat waarin 1753 patricische geslachtsnamen staan.
Het gaat om families die de afgelopen 150 jaar een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving.

Stamvader van het geslacht LADENIUS is Zido Viconius. Hij veranderde zijn naam omstreeks 1600 in ZeitoWeixonides LADENIUS. Het waarom van die naamsverandering is onbekend.

I: Zeito Weixonides LADENIUS, alias Zido VICONIUS, predikant, geboren in Leer omstreeks 1600, overleden in Jengum op ?-12-1674. Zoon van Weixo. Studeerde in Groningen in 1623. Was predikant in Caenum (Kreis Leer) in 1630, in Jengum (Kreis Weener) in 1650.
Gehuwd rond 1630 met NN.
Uit dit huwelijk:
1: Hermannus LADENIUS (Ia)
2: Menso Hermannus LADENIUS (Ib)

Ia: Hermannus LADENIUS, geboren in Leeuwarden na 1630, overleden in ? op? Zoon van Zeito Weixonides LADENIUS (I) en NN. Notaris in Leeuwarden op 10-11-1657 en burger van Leeuwarden op 29-12-1676.
Gehuwd in Leeuwarden op 08-11-1663 met Haermke Saebynus, geboren in Groningen op ? overleden in? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Sydoon LADENIUS (IIa)
2: Anna Christina ladenius, geboren in Leeuwarden op 16-10-1672 (doopdatum), overleden in ? op ?
3: Gijsbertus LADENIUS (IIb)
Hertrouwd in Leeuwarden op 7-2-1675 met Sibbeltje Wijtses, geboren in Leeuwarden op ? overleden in ? op ? Weduwe van Casparus Petrus.
Uit dit huwelijk:
4: Berbera LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 10-10-1675 (doopdatum), overleden in ? op ?
5: Dieucke LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 14-02-1677 (doopdatum), overleden in ? op ?

Ib: Menso Hermannus LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 27-06-1666, overleden in? op? Zoon van Zeito Weixonides LADENIUS (I) en NN. Vertrok in 1686 naar Oost-Indië. Was in 1721 kapitein op Amboina.

IIa: Sydonius LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 31-05-1668, overleden in ? op 16-03-1747. Zoon van Hermannus LADENIUS (Ia) en Haermke Saebynus. Was op 18-6-1743 adjudant regiment Burmania.
Gehuwd in Leeuwarden op 15-03-1696 met Ettie Noordstraa, geboren in Leeuwarden op ?-?-1672, overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Hermanus LADENIUS (IIIa)
2: Jan LADENIUS (IIIb)
3: Sytske LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 23-10-1705 (doopdatum), overleden in ? op ?

IIb: Gijsbertus LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 10-04-1670, overleden in ? op 15-03-1734. Zoon van Hermannus LADENIUS (Ia) en Haermke Saebynus.
Gehuwd in Leeuwarden op 29-11-1696 met Cicilia Meyers, geboren in Leeuwarden op ? overleden in ? op ? Was op 08-09-1733 luitenant in de Compagnie Gardes Friesland.
Uit dit huwelijk:
1: Harmanus LADENIUS (IIIc)
2: Cidonius LADENIUS (IIId)
3: Pieter LADENIUS (IIIe)
Hertrouwd in ? op 14-12-1719 met Geesje van Sellingh, geboren in Leeuwarden op ? overleden in ? op ?

IIIa: Hermanus LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 24-1-1700, overleden in Birdaard op 23-11-1781. Zoon van Sydonius LADENIUS (IIa) en Ettie Noordstra.
Gehuwd in Maastricht op 30-04-1724 met Maria de Lion (Maria Lieuwe) geboren in Maastricht op 27-12-1689, overleden in Birdaard op 10-10-1781. Dochter van Carolus de Lion en Maria Duset. Was op 19-09-1769 kapitein van het regiment Nationalen Nr. 13.

Uit dit huwelijk
1: Cidonius LADENIUS (IVa)
2: Barbara LADENIUS, geboren in Zutphen op 15-08-1731, overleden in Nijmegen en begraven in de Grote Kerk aldaar op 15-10-1753.
3: Gijsbertus LADENIUS (IVb)
4
: Johannes LADENIUS (IVc)
5: Maria LADENIUS, geboren in Arnhem op 29-06-1739, overleden in ? op ?
6: Lidia LADENIUS, geboren in Arnhem op 28-06-1741, overleden in Den Haag op 10-02-1808. Gehuwd in Zegveld op 3-05-1770 met Leendert Cornelisz van Beek, geboren op? in Camerik, overleden op 12-10-1780 in Delft. Uit dit huwelijk 5 kinderen. Op 27-01-1771 wordt zoon Cornelis geboren, op 11-10-1772 dochter Anna Maria, op 23-02-1775 dochter Neeltje, op 09-02-1777 dochter Anna Maria en op 09-11-1779 dochter Harmina. Lidia hertrouwd op 14-10-1781 met Michiel Knoll
7: Hanna LADENIUS, geboren in Arnhem op 06-10-1743, overleden in ? op ?
8: Willem-Lodewijk LADENIUS (IVd)

IIIb: Jan LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 17-03-1702 (doopdatum), overleden in ? op ? Zoon van Sydonius LADENIUS (IIa) en Ettie Noordstra. Geen verdere gegevens.

IIIc: Harmanus LADENIUS, gedoopt op 17-09-1699 in Leeuwarden, overleden in ? op? Zoon van Gijsbertus LADENIUS (IIb) en Cicilia Meyers.
Gehuwd in Colombo op 28-05-1730 met Susanna Elizabeth de la Croix, geboren in Colombo op ? overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Jacobus Gijsbertus LADENIUS (IVe)

IIId: Sidonius LADENIUS, geboren in Zutphen op 28-10-1703 (doopdatum), overleden in ? op ? Zoon van Gijsbertus LADENIUS (IIb) en Cicilia Meyers. Adjudant van het regiment Van den Hartog van Saxen Eijsenach in garnizoen te Swol.
Gehuwd in Zutphen op 11-08-1734 met Johanna Henrica Hartog, geboren in ? op 01-01-1713, overleden in ? op ? Werd op 22-02-1760 adjudant bij het 2e bataljon van Regiment Aylva, later Regiment van de Schepper nr.1. Op 05-03-1760 luitenant en op 1-2-1779 kapitein-titulair. Bleef in dienst tot de stichting van de Bataafse Republiek in 1795.
Uit het huwelijk:
1: Gijsbertus LADENIUS, geboren in Zutphen op 01-12-1735 (doopdatum). Overleden in ? op ?
2: Johanna Judith Alida LADENIUS, geboren in Zutphen op 28-10-1738 (doopdatum). Overleden in ? op ?

IIIe: Pieter LADENIUS, geboren in Leeuwarden op ? , overleden in ? op ? Zoon van Gijsbertus LADENIUS (IIb) en Cicilia Meyers. Soldaat in regiment van kolonel Vegelin van Claarrbergen in compagnie van kapitein Dongen.
Gehuwd in Zutphen op 21-01-1734 met Aleijda Kosters, geboren in Zutphen op ? Overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk
1: Sidonius LADENIUS, geboren in Zutphen op 16-11-1734 (doopdatum), overleden in ? op ?
2: Etjen LADENIUS, geboren in Zutphen op 29-04-1736 (doopdatum), overleden in ? op ?
3: Antony LADENIUS, geboren in Zutphen op 26-02-1739 (doopdatum), overleden in ? op ?
4: Ensche LADENIUS, geboren in Zutphen op 12-03-1741 (doopdatum), overleden in ? op ?

IVa: Cidonius LADENIUS, geboren in Maastricht, gedoopt aldaar op 05-08-1725, overleden in Leeuwarden op ? Zoon van Hermanus LADENIUS (IIIa) en Maria de Lion.
Gehuwd in Leeuwarden voor 1754 met Hendrikje Jans, geboren in ? op ? overleden in ? op ?
Hertrouwd in Leeuwarden op ? met Gesina Binnengoor, geboren in ? op 14-04-1732 overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Barbera LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 28-05-1754, overleden aldaar op 17-9-1838. Ongehuwd.
2: Jurjen Jochems LADENIUS (Va)
3: Klaas Ladenius (Vb)
4: Johanna LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 06-02-1765 (doopdatum), overleden in ? op ?
5: Frederik August LADENIUS (Vc)
6: Gijsbertus Jacobus LADENIUS (Vd)

IVb: Gijsbertus LADENIUS, geboren in Doesburg op 21-12-1733, overleden in Leeuwarden op 23-09-1765. Zoon van Hermanus LADENIUS (IIIa) en Maria de Lion.
Gehuwd in Leeuwarden op 28-08-1763 met Antie Tiensma, geboren in Leeuwarden op 11-03-1768 (doopdatum), overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Harmannus LADENIUS (Ve).

IVc: Johannes LADENIUS, geboren in Zutphen op 16-07-1736, overleden in Leeuwarden op 07-03-1823. Zoon van Hermanus LADENIUS (IIIa) en Maria de Lion. Ongehuwd. Wordt op 14-9-1774 vaandrig en op 19-09-1780 adjudant 1e bataljon van het Regiment Nationalen Nr. 17. Komt op 18 april 1782 naar Harlingen vanuit Leeuwarden. In december 1798 genoot hij een pensioen van 800 gulden per jaar.

IVd: Willem-Lodewijk LADENIUS, geboren in Nijmegen op 28-12-1750, gedoopt aldaar op 01-01-1751, overleden aldaar op 18-12-1796, begraven in Grote Kerk aldaar. Zoon van Hermanus LADENIUS (IIIa) en Maria de Lion. Kapitein 3e bataljon artillerie.
Gehuwd in Birdaard op 30-1-1791 met Johanna Hendrika Ackerman, geboren in Delfzijl op 21-4-1768, gedoopt aldaar op 24-4-1768, overleden in Leeuwarden op 23-12-1863. Dochter van Jan Hendrik Ackerman en Maria Berdijn.
Uit dit huwelijk:
1: Anna Maria Harmanna LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 01-06-1791, overleden in ? op ?
2: Harmanus Hendrikus LADENIUS (Vf)
3: Hendrikus Johannes LADENIUS (Vg)

IVe: Jacobus Gijsbertus LADENIUS, geboren in Colombo op 02-12-1731, overleden in ? op? Zoon van Hermanus LADENIUS (IIIe) en Susanna Elizabeth de la Croix.

Va: Jurjen Jochums LADENIUS, zeilmakersknecht, geboren in Leeuwarden op 22-05-1757 overleden aldaar op 15-01-1802. Zoon van Cidonuis LADENIUS (IVa) en Gesina Binnengoor.
Gehuwd in Leeuwarden op 16-09-1787 met Martha Klazes van Hage, breidster, geboren in Leeuwarden in ?-?-1754, overleden aldaar op 04-11-1832. Dochter van Klaas van Hagen en Antje NN.
Uit dit huwelijk:
1: Claaske LADENIUS, geboren in Leeuwarden 25-07-1788, gedoopt aldaar op 03-08-1788 overleden aldaar op 16-02-1855. Ongehuwd.
2: Claas LADENIUS (VIa)
3: Hendrikje LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 02-05-1792, gedoopt aldaar op 13-05-1792, overleden aldaar op 04-11-1832. Zij is getrouwd in Leeuwarden op 23-11-1821 met Johannes Leendert Lerk, visser en wolkammer, geboren Leeuwarden 20-12-1796, gedoopt aldaar op 20-01-1797, overleden aldaar op 01-06-1822. Zoon van Leendert Johannes Lerk, wever en Jeltje Jans.Uit dit huwelijk 2 kinderen. Hertrouwd in Leeuwarden op 23-11-1828 met Sjerp Jans van Duinen, arbeider, geboren in Winsum op 1801, overleden in ? op ? Zoon van Jan Reinders en Hyke Sjerps.
4: Anna-Catharina LADENIUS, geboren in Leeuwarden 06-08-1795 gedoopt aldaar op 21-08-1795, overleden in ? op ?
5: Hans LADENIUS (VIb)
6: Jochum LADENIUS (VIc)

Vb: Klaas LADENIUS, visser, geboren na 1758 op ?, vermoedelijk verdronken bij Texel rond 1808. Zoon van Cidonius LADENIUS (IVa) en Gesina Binnengoor. Klaas zou verdronken zijn bij Texel in ?s lands zeedienst.
Gehuwd met Mijke Scheffer, geboren in ? op ? overleden in ? op ?-?-1836.
Ook getrouwd geweest met Jantje Visser.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen Klazes LADENIUS (VId)

Vc: Frederik August LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 28-02-1766 (doopdatum), overleden in ? op ? Zoon van Cidonius LADENIUS (IVa) en Gesina Binnengoor.

Vd: Gijsbertus Jacobs LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 03-04-1767 (doopdatum), overleden in ? op ? Zoon van Cidonius LADENIUS (IVa) en Gesina Binnengoor.

Ve: Harmannus LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 24-10-1764 (doopdatum), overleden in ? op ? Zoon van Gijsbertus LADENIUS (IVc) en Antie Tiensma.

Vf: Harmanus Hendrikus LADENIUS, controleur der directe belastingen in Bolsward, commies te paard der accijnzen en zeepzieder, geboren in Leeuwarden op 30-12-1792, gedoopt aldaar op 23-1-1793, overleden in Bolsward op 26-07-1837. Zoon van Willem Lodewijk LADENIUS (IVb) en Johanna Ackerman. Hij komt op 13-03-1815 naar Bolsward.
Gehuwd in Leeuwarden op 19-10-1814 met Zijke Pieters Lyklama, geboren in ? op 04-12-1793, overleden in Helvoirt op 02-03-1859. Dochter van Pieter Lyklama en Grietje Jousma. Voogd bij haar huwelijk was Jan le Maire uit Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1: Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIe)
2: Johannes Pieter Hendrik LADENIUS (VIf)
3: Pieter LADENIUS, geboren in Workum op 05-05-1820, overleden in Leeuwarden op 11-08-1820.
4: Johanna Margaretha LADENUS, geboren in Workum op 19-08-1822, overleden in ? op ? .
5: Margaretha Johanna LADENIUS, geboren in Workum op 28-10-1824, overleden in ? op ? Margaretha kreeg in Vlissingen op 10-04-1850 een dochter die zij Diederika Wilhelmina Ladenius noemde.
6: Rixtia LADENIUS, geboren in Workum op 08-11-1826, overleden aldaar op 16-5-1827.
7: Rixtia LADENIUS, geboren in Workum op 18-12-1829, overleden aldaar op ?

Vg: Hendrikus Johannes LADENIUS, collecteur staatsloterij, 3e commies plaatselijke financien aan het Goevernement van Vriesland en boekverkoper, geboren in Leeuwarden op 16-12-1795, gedoopt aldaar op 27-01-1796, overleden aldaar op 21-01-1873. Zoon van Willem-Lodewijk LADENIUS (IVd) en Johanna Ackerman.
Gehuwd in Leeuwarden op 28-07-1819 met Anna Catharina Jacoba Lobry, boekverkoopster, geboren in Avezathe op 24-10-1793, overleden in Leeuwarden op 5-10-1820. Dochter van Nicolaas Lobry (dominee) en Henrica A.A.Exalto d?Almaras.
Uit dit huwelijk:
1: Anna Catharina Jacoba LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 01-10-1820, overleden aldaar op 22-03-1821.
Hertrouwd op 27-6-1824 in Leeuwarderadeel met Rixtia Florison, geboren in Leeuwarden op 24-01-1793, overleden aldaar op 27-03-1860. Dochter van Johannes Wybrandus Florison en Grietje Ages van Hettinga Tromp.
Uit dit huwelijk:
1: Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIg)
2: Johanna LADENIUS, geboren in Leeuwarden op ?-11-1827, overleden aldaar op 18-12-1827.

VIa: Claas LADENIUS, grofsmid, gortmakersknecht en kachelmaker, geboren in Leeuwarden op 06-04-1790, gedoopt aldaar op 21-04-1790, overleden aldaar op 3-1-1851. Zoon van Jurjen Jochems LADENIUS (Va) en Martha Klazes van Hage. Claas of Klaas vertrekt als tamboer bij de compagnie vrijwilligers uit Friesland met het 1e transport onder kapitein C. de Jongh op 28.08.1809 van Leeuwarden naar Utrecht, is dan 16 jaar en krijgt een premie van 10 gulden; waarschijnlijk ingedeeld bij een Holl. regt. inf., mogelijk het 9e regt.
Gehuwd in Leeuwarden op 31-03-1822 met Anna-Maria Born, geboren in Leeuwarden op 16-09-1788, gedoopt op 16-11-1788, overleden aldaar op 09-10-1855. Dochter van Franciscus Born en Neeltje Hak.

VIb: Hans LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 29-05-1797, gedoopt aldaar op 11-06-1797. Overleden in ? op ?, Zoon van Jurjen Jochems LADENIUS (Va) en Martha Klazes van Hage.

VIc: Jochum LADENIUS, zadelmaker, geboren in Leeuwarden op 14-02-1799, gedoopt aldaar op 01-03-1799, overleden aldaar op 28-05-1842. Zoon van Jurjen Jochums LADENIUS (Va) en Martha Klazes van Hage. Vrijgesteld van dienst wegens te klein (1 el en 560).
Gehuwd in Leeuwarden na 1826 met Trijntje van der Beek, geboren in Oldemarkt op 1797, overleden in Leeuwarden op 07-11-1832.
Uit dit huwelijk:
1: Klaas LADENIUS, geboren in Leeuwarden 25-09-1826, overleden aldaar op 17-10-1826.
2: NN LADENIUS, geboren en overleden in Leeuwarden op 31-10-1832.
Hertrouwd in Leeuwarden op 25-11-1833 met Sytske Pieters Dijkstra, geboren in Beetgum op 08-02-1816, overleden in Leeuwarden op 15-01-1887. Dochter van Pieter Jelles Dijkstra, hovenier en Janke Sijtskes. Zij hertrouwde op 09-11-1851 met Lucas Biggendorp.
Uit dit huwelijk:
3: Martha LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 19-08-1834, overleden in Sneek op 29-05-1911. Zij is getrouwd in Leeuwarden op 21-05-1865 met Bote Zuidema, verflakker, geboren in Leeuwarden op 03-01-1829 overleden in ? na 1911, zoon van Luitjens Botes Zuidema en Rixtje Sieses de Walde. Hij was weduwnaar van Hendrica Brugman, overleden in Leeuwarden op 20-01-1863. Bij het huwelijk in 1865 een minderjarig voorkind. Uit dit huwelijk 4 dochters (1870, 1872, 1875 en 1877)
4: Pieter LADENIUS, geboren in Leeuwarden in 1840, overleden aldaar op 30-03-1842.
5: Pieter LADENIUS (VIIa)

VId: Jurjen Klazes LADENIUS, visser en arbeider, geboren in Leeuwarden op 23-11-1804, gedoopt op 05-12-1804, overleden in Franeker op 15-08-1836. Zoon van Klaas LADENIUS (Vb) en Mijke Scheffer.
Gehuwd in Franeker op 27-12-1824 met Pietje Pieters (Lieuwes) Vlietstra, baker, geboren in Franeker op 28-04-1804, overleden in Franeker op 06-02-1886, dochter van Wytses Lieuwe Vlietstra, arbeider en Saakje Pieters. Van Pietje Vlietstra bestond geen doopakte. Bij haar huwelijk met Jurjen Klazes LADENIUS werd een akte van bekendheid opgemaakt. De familienaam van Pietje komt ook voor als Steenstra. Werd ook Elisabeth genoemd. Jurjen Klazes LADENIUS had bij zijn geboorte en overlijden de familienaam LADENIUS maar noemde zich na zijn huwelijk met Pietje alias Elisabeth Vlietstra alias Steenstra, LERK, zijn nichtje Hendrikje LADENIUS, dochter van Jurjen Jochems LADENIUS (Va) en Martha Klazes van Hagen, was getrouwd met Johannes Leendert Lerk, vermoedelijk komt daar zijn niet-officiële naam Lerk vandaan. Jurjen Klazes werd op 17-09-1823 vrijgesteld van militaire dienst voor een jaar wegens gebrek aan lengte 1 el 5 85 st.
Uit dit huwelijk:
1: Jan Jurjens LADENIUS (LERK) (VIIb)
2: Saakje Jurjens LADENIUS (LERK), dienstmeid, geboren in Franeker op 03-10-1829, overleden in Franeker op 17-10-1879. Gehuwd in Franeker op 22-11-1857 met Hein Dijkstra, schippersknecht, geboren in Dronrijp op 24-05-1832, overleden in ? op ?
3: Japikje Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 22-04-1832, overleden aldaar op 27-10-1834.
4: Pieter Jurjens LADENIUS (VIIc)
5: Jacob Jurjens LADENIUS (VIId)

VIe: Wilhelm-Lodewijk LADENIUS, geboren in Bolsward op 19-02-1816, overleden in Hospitaal in Bergen op Zoom op 05-12-1837. Zoon van Harmanus Hendrikus LADENIUS (Vf) en Zyke Lyklema. Was korporaal der infanterie.

VIf: Johannes Pieter Hendrik LADENIUS, geboren in Workum op 27-04-1818, overleden in ? op ? Zoon van Harmanus Hendrikus LADENIUS (Vf) en Zyke Lyklema.

VIg : Wilhelm-Lodewijk LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 04-04-1825, overleden in Hoorn op 13-03-1857. Zoon van Hendrikus Johannes LADENIUS (Vg) en Rixtia Florison. Was predikant in Harich van 1852-1855 en in Hoorn van 1855-1857.
Gehuwd in Leeuwarden op 29-03-1852 met Gaatske-Adriana Haverschmidt, geboren in Leeuwarden op 20-09-1830 overleden in Arnhem op 30-10-1905. Dochter van Nicolaas-Theodorus Haverschmidt, apotheker en wijnhandelaar en Geesje Bekius.
Uit dit huwelijk:
1: Hendrik Johannes LADENIUS (VIIe)
2: Nicolaas Theodorus LADENIUS (VIIf)

VIIa: Pieter LADENIUS, apothekersbediende, geboren in Leeuwarden op 15-01-1843, overleden in Ruinen op 18-09-1872. Zoon van Jochem LADENIUS (VIc) en Sytske Pieters Dijkstra.
Gehuwd in Leeuwarden op 30-08-1868 met Martha Stornebrink, geboren in Leeuwarden op 23-04-1840, overleden aldaar op 20-05-1896, dochter van David Stornebrink en Yttje Molenaar. Zij hertrouwde op 16-07-1876 in Leeuwarden met Bertus van der Zee, slager, geboren 09-03-1845, overleden 20-05-1896.
Uit dit huwelijk:
1: Ietje LADENIUS geboren in Leeuwarden op 11-03-1866, gewettigd op 30-08-1868 aldaar. Vermoedelijk gehuwd met Johan van Rootselaar. Uit dit huwelijk Wessel, geboren in Leeuwarden op ?-?-1889.
2: Jan LADENIUS (VIIIa)
3: Pieter LADENIUS (VIIIb)
4: Sietske LADENIUS, geboren in Ruinen op 08-01-1871, overleden aldaar op 22-02-1871.

VIIb: Jan Jurjens LADENIUS (LERK), panbakker, geboren in Franeker op 26-07-1826. Overleden in Wommels op 12-07-1911. Zoon van Jurjen Klazes LADENIUS (VId) en Pietje Pieters (Lieuwes) Vlietstra.
Gehuwd in Franeker op 11-09-1853 met Baukje Feikes Mollema, geboren in Achlum op 15-01-1831, overleden in Franeker op 09-04-1890.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen Jans LADENIUS(LERK), geboren in Franekerdeel op 29-08-1853, overleden aldaar op 22-09-1853.
2: Pietje LADENIUS(LERK), geboren in Franeker op 23-01-1855, overleden aldaar op 10-03-1876. Huwt in Franeker op 10-05-1874 met Engel van Minnen, arbeider, geboren in Dokkum op 20-06-1850, overleden in Franeker op 22-05-1890. Uit dit huwelijk Boukje, geboren in Franeker op ?-?-1884, overleden aldaar op 13-08-1903.
3: Geertje LADENIUS(LERK), geboren in Huins op 10-07-1857, overleden in Wommels op 20-03-1921. Huwt in Henneradeel op 18-05-1878 met Klaas Wiersma, geboren in Henneradeel op 16-04-1855, overleden in Wommels op 04-02-1886. Uit dit huwelijk: Jan, Pabe, Bertus, Popke, IJtje.
4: Feikje LADENIUS(LERK), geboren in Huins op 15-09-1858, overleden aldaar op 23-05-1901. Huwt in Wommels op 14-05-1879 met Ype Dirks Bouma, boerenknecht, geboren in Wommels op 27-10-1850, overleden aldaar op 19-05-1919. Uit dit huwelijk: Dirk (05-07-1880), Baukje (08-01-1883), Jan (27-11-1885), IJtje (24-07-1888), Wijbe (05-06-1891), Geertje (19-03-1894).
5: Jurrigje Jans LADENIUS(LERK), geboren in Franeker op 11-10-1865, overleden aldaar op 21-10-1865.

VIIc: Pieter Jurjens LADENIUS, panbakker, geboren in Franeker op 08-08-1834, overleden aldaar op 08-06-1912. Zoon van Jurjen Klazes LADENIUS (VId) en Pietje Pieters (Lieuwes) Vlietstra.
Gehuwd in Franeker op 31-03-1861 met Tietje Jurjens Hoedje (foto), dienstmeid, geboren in Franeker op 03-01-1839, overleden in Lemmer na 1912, dochter van Jurjen Sybrens Hoedje, timmerman, en Sytske Jans Osenga. Getuigen waren Jan Jurjens Lerk, arbeider 34 jaar oud en broer van Pieter Jurjens en Tiete Hoedje, arbeider, 30 jaar en broer van Tietje. Haar voogd was Lieuwe van der Meulen, arbeider in Franeker en haar toeziend voogd was Sake Zaagstra, tasker in Midlum.
Uit dit huwelijk:
1: Pietje Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 29-08-1861, overleden aldaar op 20-12-1861.
2: Jurjen Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 29-09-1862, overleden aldaar op 24-04-1863.
3: Sytske Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 25-04-1864, overleden aldaar op 15-06-1882.
4: Jurjen Pieters LADENIUS (VIIIc)
5: Jan Pieters LADENIUS (VIIId)
6: Pietje Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 31-12-1867 overleden in ? op ? Trouwt in Leeuwarden op 17-07-1895 met Ouwe Koerts, boekhandelaarsknecht, geboren in Leeuwarden op 24-07-1866, overleden in ? op ?, Zoon van Riekus Koerts en Aukje Steekstra, broodvenster.
7: Sybren Pieters LADENIUS (VIIIe)
8: Saakje Pieters LADENIUS, dienstmeid, geboren in Franeker op 07-06-1872, Overleden in ? op ? . Gehuwd in Franeker op 13-05-1900 met Gerrit de Jong, schippersknecht, geboren in Gorredijk op 23-01-1874, overleden in ? op ? , Zoon van Sietze Machiels de Jong, scheepstimmermansknecht en Janke Tiebes Boetje. Uit dit huwelijk: Tietje de Jong, geboren in Wonseradeel op 16-09-1901, overleden in Lemmer op ? en Gerrit de Jong, mastenmaker, geboren in Wonseradeel op ?-?-1902, overleden in Lemmer op ?
9: Pieter Pieters LADENIUS (VIIIf)
10: NN, geboren en overleden in Franeker op 12-12-1877
11: Jacob Pieters LADENIUS (VIIIg)
12: Tiete Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 02-06-1880, overleden aldaar op 31-05-1886.


Tietje Jurjen Hoedje (VIIc)

VIId: Jacob Jurjens LADENIUS, arbeider en koopmansknecht, geboren in Franeker op 26-01-1837, overleden in Sneek 11-09-1880, zoon van Jurjen Klazes LADENIUS (VId) en Pietje Pieters (Lieuwes) Vlietstra.
Gehuwd in Heerenveen op 07-10-1866 met Lutske Huizinga, geboren in Leeuwarden op 23-03-1833, overleden in Sneek op 25-11-1897. Dochter van Gerrit Huizinga en Sjuwke Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (VIIIh)
2: Gerrit LADENIUS (VIIIi)
3: Pieter LADENIUS, geboren in Schoterland op 28-06-1876, overleden in Sneek op 11-09-1880.
4: Sjieuwke LADENIUS, geboren in Sneek op 19-07-1879, overleden in ? op ? Gehuwd in Sneek op 30-05-1903 met Johannes Visser, geboren in ? op ? overleden in ? op ?

VIIe: Hendrik Johannes LADENIUS, griffier en kantonrechter, geboren in Harich op 05-01-1854, overleden in Almelo op 01-01-1925.


Zoon van Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIc) en Gaatske-Adriana Haverschmidt.
Gehuwd in Leeuwarden op 15-04-1880 met Catharina Elisabeth Beucker Andreae, geboren in Leeuwarden op 12-01-1853, overleden in ? op 19-12-1950, dochter van Johan Henricus Beucker Andreae en Baukje Bolman. Mr. Hendrik.Joh. Ladenius woont in 1880 in Leiden, vertrekt later naar Arnhem. Is in 1883 griffier kantonrechter in Emmen, 1886 in Zuidhorn. 1892 kantonrechter in Vianen, 1897 in Almelo.
Uit dit huwelijk:
1: Baukje-Wilhelmina LADENIUS, geboren in Arnhem op 19-12-1880, overleden in ? op ?. Gehuwd in Ambt-Almelo op 06-11-1906 met Gerit-Jan Lijsen, ontvanger der registratie, geboren in Zutphen op 20-07-1877, overleden in ? op ? Zoon van Gerrit Lijsen en Trijntje Houtsma.
2: Wilhelm-Lodewijk LADENIUS, geboren in Arnhem op 31-05-1882, overleden aldaar op 19-11-1882.
3: Gaatske-Adriana LADENIUS, Gaatske, geboren in Emmen op 29-10-1883, overleden in Almelo op 21-04-1953. Gehuwd in Almelo op 01-11-1921 met Albertus Cornelis Leendertz geboren in Dantumadee op 10-08-1881, overleden in Almelo op 22-08-1953 president rechtbank Almelo, zoon van Willem Isac Leendertz en Geertruida Kops. Geen kinderen. Gaatske was lange tijd (sinds 1919) het eerste en enige vrouwelijke lid van Provinciale Staten in Overijssel. Er is in haar woonplaats Almelo en in de provinciehoofdstad Zwolle een straat naar haar vernoemd. (zie Gaatske)
4: Catharina Elisabeth LADENIUS, geboren in Emmen op 08-08-1885, overleden aldaar op 21-01-1886.
5: Catharina-Elisabeth LADENIUS, geboren in Zuidhorn op 23-11-1887, overleden in ? op 11-02-1976. Getrouwd met A.Schram, geboren in ? op 1887, overleden in ? op 15-02-1952.
6: Henrietta-Johanna LADENIUS, geboren in Zuidhorn op 26-12-1889, overleden in ? op 13-01-1964. Zij trouwde in Stad-Almelo op 30-12-1912 met Carel-Wilhelm Vreede, surnumerair bij de directe belastingen, geboren in Gendringen op 25-06-1887, overleden in ? op 21-10-1966. Zoon van Frans-Elise Vreede en Maria van der Kop.
7: Wilhelm Lodewijk LADENIUS (VIIIj)

Gaatske-Adriana LADENIUS (VIIe3)

Albertina Geertruida Ladenius en Albert Emile Storm de Grave (VIIf2)

VIIf: Nicolaas-Theodorus LADENIUS, notaris, geboren in Harich op 24-03-1855, overleden in ? op 19-12-1926. Zoon van Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIc) en Gaatske-Adriana Haverschmidt .
Gehuwd in Bolsward op 18-08-1880 met Rose-Felicienne-Emilie van der Meulen, geboren in Terheyden op 20-06-1857 overleden in Leeuwarden op 22-03-1881, dochter van Marinus-Ernestus van der Meulen en Henriette-Marie Guichart.
Hertrouwd in Arnhem op 04-10-1883 met Alexandrina Philippine Cornelie de Vriese, geboren in Amsterdam op 14-02-1863, overleden in ? op 10-08-1925, dochter van Willem-Frederik-Leonard de Vriese en Albertine Christina Geertruid Schott.
Uit dit huwelijk:
1: Marguerite LADENIUS, geboren in ? op ?, overleden in Davos op ?-?-1917
2: Albertine-Christina-Gertruide LADENIUS (foto), geboren in Velp op 27-09-1884, overleden in Cap d'Antibes op ?-?-1953. Gehuwd in Arnhem op 26-07-1909 met Albert-Emile Storm de Grave (foto), koopman, geboren in Amersfoort op 06-05-1885 overleden in ? op 1954, zoon van Antoine Iwan Storm de Grave en Jacoba van Wickevoort.
3: Gaatske-Adriana LADENIUS, geboren in Rheden op 24-11-1887, overleden in 's Hertogenbosch op 26-07-1969. Gehuwd met Felix la Chapelle, geboren in ? op ? Hertrouwd in Brussel op ?-?-1938 met jhr. Franciscus Xaverius Henricus Verheyen, geboren in ? op ?-?-1896, overleden in ? op ?-?-1983. Zoon van Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen en Anna Maria Carolina Justina Theresia de Bruyn.
4: Willem-Lodewijk LADENIUS (VIIIk)

VIIIa: Jan LADENIUS, pettenmaker, geboren in Leeuwarden op 06-01-1869 overleden in Amsterdam op ?-?-1930. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIa) en Martha Stornebrink.
Gehuwd in Franeker op 24-03-1889 met Beeuw Piebenga, geboren in Franeker op 08-09-1868, overleden in Amsterdam op ? Dochter van Jan Albertus Piebenga, arbeider en Reintje Adema.
Uit dit huwelijk:
1: Ida LADENIUS, geboren in Amsterdam op 06-07-18? Overleden aldaar op ? Gehuwd in Amsterdam met Hendrik Fenger, geboren in ? op ? Uit dit huwelijk: Johanna.
2: Martha LADENIUS, geboren in Franeker op 04-08-1890, overleden in Amsterdam op ? Gehuwd in Amsterdam op omstreeks 1923 met Jacob Hulschebos, geboren in ? op ? overleden in ? op ?-?-1920. Uit dit huwelijk Sephrinus, geboren in Amsterdam op ? Hertrouwd in Amsterdam op ? met Philip Mok, geboren in Amsterdam op ? Uit dit huwelijk: Philippus jr., geboren in Amsterdam op 12-12-1927.
3 : Reina (Reinoutje) LADENIUS, geboren in Amsterdam op 09-01-1892, overleden aldaar op ? Gehuwd op ? in Amsterdam met Willem Sikking, geboren in De Bilt op 19-02-1891 overleden op ? Uit dit huwelijk: Berdina (Bep), geboren in Amsterdam op 12-03-1916 en overleden aldaar op 03-06-1970 en Sonja, geboren in Amsterdam.
4: Jansje Beeuw Berdina, geboren in Amsterdam op 14-01-1905, overleden in Amsterdam op 13-04-1980. Gehuwd in Amsterdam op 03-02-1926 met Johan Willem Tielrooij, geboren in Amsterdam op 23-09-1900, overleden aldaar op 30-04-1976. Uit dit huwelijk: Willem Frederik, geboren in Amsterdam op 03-12-1927, overleden in Gorinchem op 08-04-2003. Robert Willem, geboren in Amsterdam op 17-10-1936, overleden in Amsterdam op 09-07-1998 en Ingrid Beaux, geboren in Amsterdam op 22-12-1948.
5: Geertje (Greet) Catharina LADENIUS, geboren in Amsterdam op ?, overleden aldaar op ? Gehuwd in Amsterdam op ? met Pieter Tatgenhorst, geboren in ? op ?
Overleden in Amsterdam op ?. Uit dit huwelijk: Willem, Rika, Ineke, Robert.
6: Jan Albertus LADENIUS (IXa)

VIIIb: Pieter LADENIUS, arbeider en voerman, geboren in Ruinen op 31-01-1872, overleden in Amsterdam op 30-04-1936. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIa) en Martha Stornebrink.
Gehuwd in Leeuwarden op 22-7-1893 met Geertje de Vries, geboren in Leeuwarden op 06-09-1868, overleden in Amsterdam op 14-12-1946. Dochter van Jentje de Vries, smidsknecht en Davidtje Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1: Martha LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 23-06-1894, overleden in Amsterdam op ?-?-1966. Gehuwd in ? op ? met J. Kalkhoven, geboren in? op ?
2: Jentje LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 31-12-1895, overleden in Amsterdam op ?-?-1994.
3: Jan LADENIUS (IXb)
4: Petrus Fransicus LADENIUS (IXc)
5: Ytje LADENIUS, geboren in Amsterdam op 28-12-1900, overleden in Amsterdam op ?-?-1983, Gehuwd in ? op ? met Rinus Rood.
6: Piet LADENIUS (IXd)
7: Davidje LADENIUS, geboren in Amsterdam op 10-04-1904, overleden aldaar op ?-?-2000. Gehuwd in ? op ? met F.Schuyt, geboren in? op ?. Uit dit huwelijk een zoon.
8: Gerardus LADENIUS (IXe)
9: Lodewijka LADENIUS, geboren in Amsterdam op 23-06-1907, overleden in Zandvoort op ?-?-1982. Gehuwd in? op ? met H. de Muink.
10: Lodewijkje LADENIUS, geboren in ? op ?, overleden in ? op ?
11: David LADENIUS (IXf)

VIIIc: Jurjen Pieters LADENIUS, arbeider en koopman, geboren in Franeker op 30-07-1865, overleden aldaar op 03-01-1943. Zoon van Pieter Jurjens LADENIS (VIIc) en Tietje Jurjens Hoedje.
Gehuwd in Franeker op 17-5-1891 met Antje Oeges Spoelstra, geboren in Marsum op 01-03-1862, overleden in Franeker op 12-11-1938. Dochter van Oege Johannes Spoelstra en Baukje Daames Bakker. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Lerk, panbakker, oom van Jurjens Pieter en Johannes Spoelstra, arbeider, broer van Antje Oeges Spoelstra.
Uit dit huwelijk:
1: Pieter Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 19-03-1892, overleden aldaar op 01-08-1892.
2: Pieter Jurjens LADENIUS (IXg)
3: Oege Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 28-12-1894, overleden aldaar op 09-04-1895.
4: Tietje Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 01-06-1896, overleden aldaar op 26-12-1925.
5: Oege Jurjens LADENUS (IXh)
6: Johannes Jurjens LADENIUS (IXi)
7: Tjitte LADENIUS (IXj)

Staand vlnr Jan Pieter (VIIId), Tietje (VIIId5), Hans Jacob (IXk) en Pieter Jan (IXm)
Zittend vlnr Jacob (IXn), Jan Pieters (VIIId), Antje Hilverda en Ida Anna (VIIId6)

VIIId: Jan Pieters LADENIUS, letterzetter, geboren in Franeker op 13-09-1866, overleden in Zwolle op 15-12-1938. Zoon van Pieter Jurjens LADENIUS (VIIc) en Tietje Jurjens Hoedje. Gehuwd in Franeker op 05-06-1892 met Antje Hilverda, geboren in Winsum op 30-04-1870, overleden in Zwolle op 28-05-1959. Dochter van Hans Jacobs Hilverda en Ytje Sytses Leijenaar.
Uit dit huwelijk:
1: Hans Jacob LADENIUS (IXk)
2: Jan Pieter LADENIUS (IXl)
3: Pieter Jan LADENIUS (IXm)
4: Jacob LADENIUS (IXn)
5: Tietje LADENIUS, geboren in Zwolle op 17-07-1893, overleden in Breda op 03-05-1984. Gehuwd in Leiden op 13-08-1913 met Willem Sterkens, geboren in ? op ? Uit dit huwelijk een dochter.
6: Ida Anna LADENIUS, geboren in Zwolle op 13-08-1897, overleden aldaar op 04-08-1982. Gehuwd in Zwolle op 16-02-1922 met Thomas Lijnsvelt, geboren in Nijkerk op 27-05-1895, overleden in Zwolle op 13-03-1962. Zoon van Eimert Lijnsvelt en Rijkje van Norden. Uit dit huwelijk een zoon Jan en een dochter Riek.

VIIIe: Sybren (Sieberen) Pieters LADENIUS (foto), panbakker en arbeider, geboren in Franeker op 08-06-1870, overleden in Achlum op 30-03-1943. Zoon van Pieter Jurjens LADENIUS (VIIc) en Tietje Jurjens Hoedje.
Gehuwd in Franeker op 17-04-1898 met Sjoerdje Dijkstra (foto), geboren in Finkum op 28-04-1871, overleden in Achlum op 06-11-1943. Dochter van Jan Sakes Dijkstra en Janke Lieuwes Jellema. Getuigen bij het huwelijk waren Sake Dijkstra, boerenknecht en broer van Sjoerdje en Jurjen LADENIUS, broer van Sybren.
Uit dit huwelijk:
1: Janke Sybrens LADENIUS, geboren in Franeker op 07-05-1900, overleden aldaar op 19-05-1900.
2: Janke Sybrens LADENIUS, geboren in Franeker op 20-08-1901, overleden in Makkum op 04-07-1993. Gehuwd in Wonseradeel op 28-03-1923 met Johannes van der Veen, geboren in Arum op 04-04-1901. Overleden aldaar op 03-08-1980. Uit dit huwelijk: Rintje Cornelis (27-03-1924/20-07-1989), Sjoerdje (20-11-1925), Geertje (06-02-1928, geëmigreerd naar Amerika op 24-07-1948), Sybren (04-10-1929/?-06-1930).
3: Klaske Elisabeth LADENIUS, geboren in ? op 1902, overleden in Franekeradeel op 21-03-1927, was verloofd met Pieter Miedema uit Arum.
4: Pieter Sybrens LADENIUS (IXo)
5: Tietje LADENIUS, geboren in ? op 1907, verdronken in Franekeradeel op 19-02-1919.

Klaske (links) en Janke LADENIUS (VIIIe3 en VIIIe2) foto links en Janke LADENIUS (VIIIe2) en Johannes van der Veen (foto rechts)

VIIIf: Pieter Pieters LADENIUS, smidsknecht, geboren in Franeker op 29-01-1874, overleden in Utrecht op 02-04-1943. Zoon van Pieter Jurjens LADENIUS (VIIc) en Tietje Jurjens Hoedje.
Gehuwd in Franeker op 13-05-1900 met Antje Hofstra, diensbode geboren in Witmarssum op 03-04-1874, overleden in? op 02-01-1959. Dochter van Klaas Hofstra, arbeider en Aukje Buwalda.
Uit dit huwelijk:
1: Aukje Pieters LADENIUS, geboren in Franeker op 14-04-1901, overleden in Utrecht na 1994.
2: Pieter LADENIUS (IXp)
3: Dien LADENIUS, geboren in Franeker op ? overleden in Utrecht rond 1995.
4: Jan LADENIUS, boekhouder, geboren in Franeker op ? overleden in ? op ?
5: Klaas LADENIUS (IXq)

VIIIg: Jacob Pieters LADENIUS, koperslagersknecht en machinist, geboren in Franeker op 1-01-1876, overleden in Franeker op 23-12-1956. Zoon van Pieter Jurjens LADENIUS (VIIc) en Tietje Jurjens Hoedje.
Gehuwd in Franeker op 27-11-1898 met Trijntje van der Schaaf, geboren in Franeker op 26-11-1879, overleden aldaar op 08-08-1963, dochter van Klaas Cornelis van der Schaaf, arbeider en Antje Goetjen.
Uit dit huwelijk:
1: Antje Jacobs LADENIUS, geboren in Franeker op 23-04-1899, overleden aldaar op 13-04-1989. Gehuwd aldaar op 27-05-1920 met Cornelis Reisma, geboren in Minnertsga op 06-10-1897, overleden in Leeuwarden op 23-04-1969. Uit dit huwelijk Trijntje (geboren op 18-4-1921 te Huizum), Antje Janna (geboren op 16-11-1924 te Dokkummernieuwezijlen gem. Oostdongeradeel, overleden op 24-04-2006 te Zuidlaren gem. Tynaarlo), Tietsje Reisma (geboren op 06-5-1938 te Leeuwarden),
2: Tietje Jacobs LADENIUS, geboren in Franeker op 08-04-1902, overleden in Harlingen op 05-03-1930.
3: Jeltje Jacobs LADENIUS, geboren in Franeker op 22-11-1904 overleden aldaar in 18-03-1995. Ongehuwd.
4: Sietkse Jacobs LADENIUS, geboren in Franeker op 28-05-1908, overleden aldaar in 08-07-1991. Gehuwd met Oepke Bleeker, geboren in Franeker op 08-03-1904, overleden aldaar op 19-10-1961.
5: Klaas LADENIUS (IXr)

Op de voorgrond Jurjen en Hiltje (VIIIh) en kinderen vlnr: Lutske, Grietje, Reina, Dirkje, Gerrit, Jacob, Sjouke, Rinkje.

VIIIh: Jurjen LADENIUS (foto), gemeentewerkman, besteller en schipper, geboren in Nyehaske op 15-08-1870, overleden in Zaandam op 27-02-1949. Zoon van Jacob Jurjen LADENIUS (VIId) en Lutske Huizinga.
Gehuwd in Sneek op 08-06-1890 met Hiltje Zoethout (foto), geboren in Sneek op 19-12-1866, overleden in Zaandam op 07-08-1943. Dochter van Reinder Zoethout, arbeider en Rinkje Smits.
Uit dit huwelijk:
1: Lutske LADENIUS (foto)geboren in Sneek op 13-10-1889, overleden in Zaandijk op 20-12-1974. Gehuwd in Zaandam op 02-11-1916 met Pieter van Saane, geboren in Zaandam ? op ?-? 1892, zoon van Gerrit van Saane en Elisabeth de Boorder.
2: Rinkje LADENIUS (foto), geboren in Sneek op 02-11-1891, overleden in Zaandam op 22-08-1935
3: Sjoukje LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 04-10-1894, overleden in Zaandam op 26-05-1979. Gehuwd in Zaandam op 11-07-1918 met Harmen van Wijk, geboren in Zaandam op ?-? 1896, overleden in ? op ? Zoon van Henricus van Wijk en Stijntje de Vries
4: Jacob LADENIUS (IXs)
5: Levenloze dochter 22-01-1898
6: Durkje LADENIUS (foto), geboren in Sneek op 03-06-1901, overleden In Zaandam op 29-10-1992. Gehuwd in ? op ? met Barend Bos. Uit dit huwelijk drie kinderen.
7: Grietje LADENIUS (foto), geboren in Sneek op 27-07-1905, overleden in Amsterdam op 27-01-1980. Gehuwd in Zaandam op 24-08-1936 met Klaas Geugjes, geboren in Zaandam op 10-4-1912, overleden in Zaandam op 05-08-1974. Uit dit huwelijk: Klaas, geboren in Zaandam op 18-07-1937, overleden in Zaandam op 06-05-2001
8: Gerrit LADENIUS (IXt)
9 : Reina LADENIUS (foto), geboren in Sneek op ? - ? - ? , overleden in Zaandam op ? - 05 - ?


Durkje (VIIIh5) en Barend Bos     

Staande. Jacob Ladenius (IXs), Hillie (Puck) van Saane, Pieter van Saane.
Zittend: Lies van Saane, Griet Ladenius, Lutske van Saane Ladenius (VIIIh1), Klaas Geugjes, Lutske Ladenius (echtgenote Jacob).
                       

VIIIi: Gerrit-Jacobs LADENIUS, schippersknecht, geboren in Schoterland op 09-05-1871, overleden in Grouw op 01-07-1960, zoon van Jacob Jurjens LADENIUS (VIId) en Lutske Huizinga.
Gehuwd in Sneek op 10-11-1895 met Grietje Reinders-Ligthart, geboren in Sneek op 23-01-1868, overleden in Grouw op 06-10-1949, dochter van Rein Tjallings Lichthart, blikslager en Dirkje Steenstra.
Uit dit huwelijk:
1: Jakob LADENIUS, geboren in Sneek op 28-04-1896, overleden in ? op ?
2: Lutske LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 13-09-1897, overleden aldaar op 29-12-1985. Gehuwd met Jacob Ladenius (zie IXr)
3: Reinder LADENIUS (IXu)
4: Dirkje Gerrits LADENIUS, geboren in Grouw op 04-12-1904, overleden in Akkrum op 20-07-1984. Gehuwd in Idaarderadeel op 21-06-1927 met Jelle Ypes Sytema, melkcontroleur, geboren in Grouw op 05-03-1903, overleden in Akkrum op 6-9-1991. Zoon van Ype Jelles Sytema en Feikje Tjeerds Bruinsma. Uit dit huwelijk Grietje (17-02-1928) en Ype (23-08-1932)

VIIIj: Wilhelm Lodewijk LADENIUS, geboren in Vianen op 20-09-1893, overleden in Amsterdam na 1982. Zoon van Hendrik Johannes LADENIUS (VIIe) en Catherina Elisabeth Beucker Andreae. Ongehuwd. Was medisch student in Amsterdam. Internist en neuroloog in Amsterdam. Was in 1923 assistent van professor/neuroloog Brouwer in het Wilhelmina Gasthuis Amsterdam.

Nicolaas Theodoor (IXu), Alexandrine de Vriese Ladenius, Wilhelm Lodewijk (VIIIk)

VIIIk: Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (foto), geboren in Doetichem op 09-02-1885, overleden in Rome op 11-9-1961. Zoon van Nicolaas-Theodorus LADENIUS (VIIf) en Alexandrine-Philippine-Cornelie de Vriese (foto).
Gehuwd in Florence op ?-?-1926 met Eleonora Eliza Jansen Eyken Sluyters, geboren in Amsterdam op 04-06-1902, dochter van Alfred Marie Theodoor Jansen Eyken Sluyters en Henriette Jansen Eyken Sluyters (neef en nicht), overleden in Brussel op ?-10-1978.
Uit dit huwelijk:
1: Alfred LADENIUS (IXv)
2: Nicolaas Theodoor LADENIUS (IXw) (foto)

IXa: Jan Albertus LADENIUS, geboren in Franeker op 17-04-1889, overleden in Brighton, Ontario op 13-05-1983. Zoon van Jan LADENIUS (VIIIa) en Beeuw Piebenga.
Gehuwd in Amsterdam op ?-?-1935 met de handschoen met Medje Frieda Prosée, geboren in Duisburg op 22-07-1913. Geëmigreerd naar Nederlands Oost-Indië. Overleden in Warkworth (Ontario) op 15-03-2004.
Uit dit huwelijk:
1: Albertus Rudolf Charles LADENIUS (Xa)

IXb: Jan LADENIUS, geboren in Amsterdam op 23-08-1897, overleden in ? op 28-07-1959. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIb) en Geertje de Vries.
Gehuwd in Amsterdam op 17-12-1919 met Antoinette Muller, geboren in Maastricht op 10-4-1899, overleden in Nistelveen op 25-10-1986.
Uit dit huwelijk:
1: Petrus LADENIUS (Xb)
2: Jan LADENIUS (Xc)

IXc: Petrus Franciscus LADENIUS, geboren in Amsterdam op 06-12-1914, overleden aldaar op 01-10-1979. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIb) en Geertje de Vries.
Gehuwd in Amsterdam op 14-02-1934 met Maria Elisabeth Hoorenman, geboren in Amsterdam op 11-06-1916, overleden aldaar op 16-07-1990.
Uit dit huwelijk:
1: Maria Elisabeth LADENIUS, geboren in Amsterdam op 21-05-1934, gehuwd in Amsterdam op 13-02-1954 met Frederik Servais geboren in Amsterdam op 26-12-1932. Uit dit huwelijk vier kinderen.
2: Gerardus LADENIUS (Xd)
3: Peternella Francisca LADENIUS, geboren in Amsterdam op 01-05-1946. Gehuwd in Amsterdam op 15-07-1966 met Johannes Albertus Hoogenwoonink geboren in ? op 24-05-1942. Uit dit huwelijk een zoon.

IXd: Piet LADENIUS, geboren in Amsterdam op?. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIb) en Geertje de Vries. Geen verdere gegevens

IXe: Gerardus LADENIUS, geboren in Amsterdam op ? Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIb) en Geertje de Vries. Geen verdere gegevens

IXf: David LADENIUS, geboren in Amsterdam op 23-08-1908. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIb) en Geertje de Vries.
Gehuwd in ? op ? met Bertha Lakmaker (bijnaam Rooie Bertha), geboren in Amsterdam op 09-07-1915, overleden in Leidschendam op 13-04-1984.
Uit dit huwelijk
1: Gerda LADENIUS, geboren in Amsterdam op 07-04-1935
2: Cato LADENIUS, geboren in Amsterdam op 12-10-1939
3: Bertha LADENIUS, geboren in Amsterdam op 09-01-1941
4: Yvonne Albertina LADENIUS, geboren in Amsterdam op 20-01-1951

De Ladeniusmarke in Zwolle, vernoemd naar Gaatske LADENIUS (zie VIIe-3). Op de foto vlnr Anna van den Hoonaard-LADENIUS (IXn-1), Anna Oonk-LADENIUS (IXn) en Johanna Deen-LADENIUS (IXn-2).

IXg: Pieter Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 22-08-1893, overleden in ? op ? Zoon van Jurjen Pieters LADENIUS (VIIIc) en Antje Spoelstra.
Gehuwd in Franeker op 01-04-1915 met Antje Braaksma, geboren in ?, op ?
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (Xe)
2: Annie LADENIUS, geboren in ? op ?
3: Alie LADENIUS, geboren in ? op ?
4: Sjoerdtje LADENIUS, geboren in ? op 03-07-1918, overleden in Monnickendam op 11-03-1993. Gehuwd in ? op ? met Adrianus v.d. Neut, geboren in ? op 18-02-1921, overleden in Monnickendam op 17-07-1996..
5: Tietje LADENIUS, geboren in ? op 01-11-1925. Gehuwd in ? op ?-?-1946 met Gerrit Jacob Veth, geboren in Amsterdam op 11-07-1920, overleden aldaar op 07-09-2002.
6: Jan LADENIUS (Xf)
Gescheiden in Franeker op 04-05-1939.

IXh: Oege Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 24-11-1897, overleden in ? op ?-?-1994. Zoon van Jurjen Pieters LADENIUS (VIIIc) en Antje Spoelstra.
Gehuwd in ? op ? met De Bruin, geboren in ? op 26-11-1897, overleden in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (Xg)

IXi: Johannes Jurjens LADENIUS, geboren in Franeker op 09-10-1899, overleden in Franeker op 07-06-1975. Zoon van Jurjen Pieters LADENIUS (VIIIc) en Antje Spoelstra.
Gehuwd in ? op ? met Jantje Postma, geboren in ? op 16-03-1912, overleden in Franeker op 23-05-1984.
Uit dit huwelijk:
1:Wietske LADENIUS, geboren in ? op 11-06-1932. Gehuwd in ? op ? met Peter Haitsma, geboren in ? op 11-03-1930. Uit dit huwelijk een 3 zoons en 2 dochters.
2: Antje LADENIUS, geboren in Harlingen op 28-03-1937. Gehuwd in ? op ? met Sjoerd Nijkamp, geboren in ? op 25-01-1935. Uit dit huwelijk 2 zoons.
3: Gelske LADENIUS, geboren in ? op 28-04-1939. Gehuwd met Cees van der Meulen, geboren in ? op 12-05-1941. Uit dit huwelijk 2 zoons, 1 dochter.
4: Jurjen LADENIUS (Xh)

IXj: Tjitte LADENIUS, geboren in ? op 31-07-1905, overleden in ? op? Zoon van Jurjen Pieters LADENIUS (VIIIc) en Antje Spoelstra.
Gehuwd in ? op? met Trijntje van Dijk, geboren in ? op 05-06-1910, overleden in ? op 02-04-1994
Uit dit huwelijk:
1: Syke LADENIUS, geboren in ? op ? Gehuwd met Jan Meijers, geboren in ? op ? Uit dit huwelijk twee kinderen.

Jan (IXl) Jacob (IXn) Hans (IXk) en Pieter (IXm)

IXk: Hans Jacob LADENIUS (foto), geboren in Zwolle op 09-10-1894, overleden in Zwolle op 01-08-1979. Zoon van Jan Pieters LADENIUS (VIIId) en Antje Hilverda.
Gehuwd in Zwolle op ? met Geesje Hardon, geboren in ? op 05-05-1895, overleden in ? op


Jan (IXl) en Grietje Kiekebelt


IXl: Jan Pieter LADENIUS (foto), geboren in Zwolle op 29-02-1904, overleden in Zeddam op 03-12-1986. Zoon van Jan Pieter LADENIUS (VIIId) en Antje Hilverda.
Gehuwd in Zwolle op 11-09-1928 met Grietje Kiekebelt, geboren in Zwollekerspel op 12-09-1903, overleden in Nijmegen op 09-02-1996.
Uit dit huwelijk:
1: Anna Erica LADENIUS, geboren in 's Hertogenbosch op 13-7-1930, overleden in Toronto (Canada) op 30-10-1959. Gehuwd in Rotterdam op 28-04-1951 met Henk Jaspers Faijer. Uit dit huwelijk vijf kinderen
2: Alide Albertine LADENIUS, geboren in Tiel op 24-2-1935. Gehuwd in Rotterdam op 03-11-1955 met Pieter van der Waals, geboren in ? op ?. Uit dit huwelijk vier
kinderen
3: Magriete Ida Titia LADENIUS (foto), geboren in Tiel op 29-07-1936, overleden in Toronto (Canada) op 04-04-2000. Gehuwd in Whitby (Canada) op 06-06-1958 met Theodorus J.G. van der Meer (foto) geboren in Oosterwijk op 22-01-1935. Uit dit huwelijk drie kinderen, Jeanette Margot 1959, Theodore John 1962 en Nancy Anne 1964.
4: Jeanette Olga Francisca LADENIUS, geboren in Tiel op 03-05-1938.

Margriete (IXl3) en Theo van der Meer

IXm: Pieter Jan LADENIUS (foto), geboren in Zwolle op 05-06-1896, overleden in ? op 08-04-1975. Zoon van Jan Pieter LADENIUS (VIIId) en Antje Hilverda.
Gehuwd in Zwolle op 12-12-1922 met Hendrika Nijman, geboren in Zwolle op 10-02-1895, overleden in ? op 11-05-1981. Dochter van Gerrit Nijman en Gerritdina Maria Roons. Geen kinderen.

Jacob (IXn) en Johanna Ladenius-Oonk(IXn)      Anna (Anneke) (IXn1) en Johanna (Joke) (IXn2)

IXn: Jacob LADENIUS (foto), geboren in Zwolle op 19-02-1909, overleden in Rotterdam op 06-02-1973. Zoon van Jan Pieter LADENIUS (VIIId) en Antje Hilverda.
Gehuwd in Zwolle op 11-05-1933 met Johanna Geertruida Oonk, geboren in Zwolle op 23-11-1902, overleden in Rotterdam op 03-01-1995.
Uit dit huwelijk
1: Anna (Anneke) Ida LADENIUS (foto) geboren in Zwolle op 20-04-1934. Gehuwd in Rotterdam op 24-11-1954 met Carel Jan Pieter van den Hoonaard, geboren in Rotterdam op 27-03-1933, overleden aldaar op 28-12-1996. Uit dit huwelijk Josje, Fred, Lydia en Karin.
2: Johanna (Joke) Catherina Margritta LADENIUS (foto), geboren in Zwolle 16-02-1937. Gehuwd in Rotterdam op 14-05-1958 met Jan Deen, geboren in Bovenkarspel op 06-10-1932. Uit dit huwelijk Astrid en Sylvia.
3: Jan Hans Pieter LADENIUS (Xi)
4: Hans Wilhelmus Jacob LADENIUS (Xj)

Pieter(IXo) Doetje Veenstra en Sybren (Xk)

IXo: Pieter LADENIUS (foto), geboren in Franeker op 16-07-1903, overleden in Britsum op 13-08-1981. Zoon van Sybren LADENIUS (VIIIe) en Sjoerdje Dijkstra.
Gehuwd in ? op ? met Doetje Veenstra (foto), geboren in Drachten op 19-07-1902, overleden in Britsum op 18-11-1984.
Uit dit huwelijk:
1: Sybren LADENIUS (foto) (Xk)

IXp: Pieter LADENIUS, geboren in Franeker op 27-03-1904, overleden a/b marineschip Hr.Ms.Java in de Javazee op 27-02-1942 en kreeg als tamboer I een zeemansgraf. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIf) en Antje Hofstra.

Trouwde voor 1934 met Geertruida Clasina Gentenaar geboren op 25-10-1885 in Sourabaja. dochter van Arie Gentenaar en Johanna Frederika Barte. ze is overleden op 24-01-1933 in Madagaskar.

Hertouwde op 03-10-1934 in Utrecht met Johanna Frederika Barmentlo. geboren op 15-12-1912.


Pieter (IXp) tamboer I

IXq: Klaas LADENIUS, geboren in Franeker op 18-07-1905, overleden in Utrecht omstreeks 1995. Zoon van Pieter LADENIUS (VIIIf) en Antje Hofstra.
Gehuwd in Utrecht op ? met Johanna Vrooman, geboren in Utrecht op ?-?-1909, overleden aldaar op 29-01-1988..
Uit dit huwelijk:
1: Pieter LADENIUS (Xl)
2: Martina LADENIUS, geboren in Utrecht op ? Gehuwd in ? op ? met ? Uit dit huwelijk vijf kinderen
3: Anneke LADENIUS, geboren in Utrecht op 01-01-1943, overleden in Utrecht op ?-11-1960

IXr: Klaas Jacobs LADENIUS, timmerman, geboren in Franeker op 25-06-1912, overleden aldaar op 02-10-1978. Zoon van Jacob Pieters LADENIUS (VIIIg) en Trijntje van der Schaaf.
Gehuwd in Franeker op 9-10-1935 met Elske Mud, geboren in Franeker op 15-01-1912, overleden aldaar op 25-09-2004.
Uit dit huwelijk:
1: Jacob LADENIUS (Xm)
2: Betsy LADENIUS, geboren in Franeker op 30-06-1938. Gehuwd in Franeker op 19-03-1959 met Martin v.d. Ploeg, geboren in Schalsum op 30-03-1932. Uit dit huwelijk Elske, geboren in Harlingen op 24-12-1959, Joris Foppe, geboren in Harlingen op 24-03-1962, Aukje, geboren in Harlingen op 04-06-1964, Hilly, geboren in Harlingen op 14-09-1967, Klaas geboren in Harlingen op 26-06-1971.
3: Edzer LADENIUS (Xn)
4: Cornelis LADENIUS (Xo)
5: Rintje LADENIUS (Xp)

Jacob (IXs)           Lutske Ladenius (IXs)        Jacob (IXs), Jurjen (Xq), Grietje (Xq2) en Lutske (IXr)

IXs: Jacob LADENIUS (foto), fabrieksarbeider, geboren in Sneek op 13-02-1895, overleden in Leeuwarden op 29-08-1990. Zoon van Jurjen LADENIUS (VIIIh) en Hiltje Zoethout.
Gehuwd in Grouw op 24-05-1923 met zijn nicht Lutske LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 13-09-1897, overleden aldaar op 29-12-1985. Dochter van Gerrit LADENIUS (VIIIi) en Grietje Ligthart.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (Xq)
2: Grietje LADENIUS (foto), geboren in Leeuwarden op 21-11-1927.

Gerrit (IXt)

IXt: Gerrit LADENIUS (foto), geboren in Sneek op 21-10-1910, overleden in Zaandam op 01-05-1997. Zoon van Jurjen LADENIUS (VIIIh) en Hiltje Zoethout. Gehuwd in ? op? met Wil Geugjes (foto), geboren in? op ? Geen kinderen.

Reinder (IXu)

IXu: Reinder LADENIUS (foto), geboren in Grouw op 31-03-1903, overleden in Leeuwarden op 15-12-1967. Zoon van Gerrit LADENIUS (VIIIi) en Grietje Ligthart
Gehuwd in Grouw op 1929 met Floriske Bijlsma, geboren in Grouw op 01-03-1905, overleden in Leeuwarden op 15-11-1969.

Alfred (IXv)

IXv: Alfred LADENIUS (foto), geboren in Den Haag op 30-05-1928. Zoon van Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIIIk) en Eleonora Eliza Jansen Eyken Sluyters.
Gehuwd in Antibes op 12-02-1953 met Maria Jaennetta Brand de Koning, geboren in Lunteren op 04-01-1930, dochter van Jan Brand de Koning en Maria Pieters. Woont in Rome. Schreef o.m. een boek over paus Johannes XXIII 'Amazing John'.
Uit dit huwelijk:
1: Marie-Chantal Jeanne Elise LADENIUS, geboren in Rome op 20-06-1961.
2: Marie-Solange Catherine Martine LADENIUS (foto), geboren in Rome op 19-12-1963. Woont in Londen Chelsea waar ze juwelen ontwerpt.
Marie-Solange
Getrouwd in St.James (Barbados) op 12-10-1991 met James Philip Clark, geboren in San Francisco op 0-0-1964. Uit dit huwelijk Marie-Charlotte Eleonora Louise (27-10-1995) en Marie-Céleste Madeleide Elise (25-10-1999)

Marie-Solange (IXv2)

IXw: Nicolaas (Nicolo) Theodoor LADENIUS, geboren in Florence op 21-04-1942. Zoon van Wilhelm-Lodewijk LADENIUS (VIIIk) en Eleonora Eliza Jansen Eyken Sluyters. Woont in Parijs


Albert (Xa) en Gerda Dini Tand

Xa: Albertus Rudolf Charles LADENIUS (foto), geboren in Magelang op 03-05-1939. Zoon van Jan Albertus LADENIUS (IXa) en Medje Frieda Prosee.
Gehuwd in Amsterdam op 3-12-1959 met Gerda Dini Tand (foto), geboren 12-09-1939 in Velsen. Dochter van Meine Tand en Jannetje v.d. Scheur. Naar Canada geëmigreerd in 1966.
Uit dit huwelijk:
1: Albertus Rudolf Charles LADENIUS (XIa)
2: Robert Michael John LADENIUS (XIb)

Xb: Petrus LADENIUS, geboren in Maastricht op 23-05-1920. Zoon van Jan LADENIUS (IXb) en Antoinette Muller.
Gehuwd in Amsterdam op ? met Anna Dehoe, geboren in ? op 06-05-1942, overleden in Uithoorn op 03-02-1968.
Uit dit huwelijk:
1: Carla LADENIUS, geboren in Amsterdam op 22-05-1945. Gehuwd in ? op ? met Cesar Salemi geboren. 25-09-1940 te Lentini, Sicilië. Uit dit huwelijk drie kinderen, Yvonne, Johnny en Tamara.
2: Peter LADENIUS (XIc)
Hertrouwd in Amsterdam op 22-01-1972 met Mary Adriaans, geboren in Leiden op 02-10-1929.

Xc: Jan LADENIUS, geboren in Amsterdam op 17-06-1922. Zoon van Jan LADENIUS (IXb) en Antoinette Maria Muller.
Gehuwd in Amsterdam op ? met Willemijn van der Zee, geboren in Amsterdam op 05-09-1923, overleden aldaar op 12-09-1996.
Uit dit huwelijk:
1: Willem Jan Pieter LADENIUS (XId)

Xd: Gerardus LADENIUS, geboren in Amsterdam op 13-03-1941. Zoon van Petrus Franciscus LADENIUS (IXc) en Maria Elisabeth Hoorenman. Gehuwd in Amsterdam op 30-12-1964 met Gerda Eichhorn, geboren in Haarlem op 12-01-1938.
Uit dit huwelijk:
1: René Peter LADENIUS (XIe)
2:
André Gerard LADENIUS (XIf)

Jurjen (Xe)

Xe: Jurjen LADENIUS (foto), geboren in Franeker op 24-08-1915, overleden in Weert op 10-10-1996. Zoon Pieter LADENIUS (IXg) en Antje Braaksma.
Gehuwd in Amsterdam op 11-10-1939 met Cornelia Vega, geboren in Amsterdam op 28-03-1917, overleden in Weert 21-7-1989.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (XIg)
2: Jan LADENIUS (XIh)
3: Frans LADENIUS (XIi)

Xf: Jan LADENIUS, geboren in ? op ? Zoon van Pieter Jurjens LADENIUS (IXg) en Antje Braaksma.
Gehuwd in ? op ? met Tiny Wiersema ? , geboren in ? op ?
Uit dit huwelijk:
1: André Franciscus Ladenius (XIj)

Xg: Jurjen LADENIUS, geboren in Franeker op 01-11-1927. Zoon van Oege Jurjens LADENIUS (IXh) en De Bruin, geboren in Franeker op ?-?-1927.
Gehuwd in ? op 04-12-1951 met Anna Maria Helena van Heel, geboren in ? op 09-07-1936.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen LADENIUS (XIk),
2: Wytske LADENIUS, geboren in Amsterdam op 20-08-1955, gehuwd met Anton Keijzer, geboren in ? op 06-06-1948.

Xh: Jurjen LADENIUS, geboren in Franeker op 15-06-1946, overleden in? op 08-04-1978. Zoon van Johannes Jurjens LADENIUS (IXi) en NN.
Gehuwd in ? op ? met Joukje Mulder, geboren in ? op 15-12-1947.
Uit dit huwelijk:
1: John LADENIUS (XIl)
2: Agnes LADENIUS, geboren in Harlingen op 09-03-1972 gehuwd in Harlingen op 27-06-1991 met Peter Jaarsma geboren in Harlingen op 29-06-1968.Uit dit huwelijk dochter Manon 29-03-1993, zoon Mark 09-05-1995 en Rick 8-08-1999 allen geboren in Harlingen. Gescheiden van Peter Jaarsma op 18-10-2001.
Getrouwd op 07-01-2008 met Irwin Paasman geboren in Meppel op 20-01-1973. Uit dit huwelijk dochter Desny geboren 07-02-2008 in Meppel.

Jan (Xi) en Ria

Jan (Xi)

Xi: Jan Hans Pieter LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 21-01-1944. Zoon van Jacob LADENIUS (IXn) en Johanna Geertruida Oonk.
Gehuwd in Rotterdam op 28-4-1965 met Maria Johanna van Brenkelen (foto), geboren in Rotterdam op 14-07-1947, dochter van Willem van Brenkelen en Tonia de Bakker..
Uit dit huwelijk:
1: René Sjoerd Anthonius LADENIUS (XIm)
2: Marcel Jan Hans Pieter LADENIUS (XIn)

Jan (Xi) links en Hans (Xj) voor het stadion Feyenoord in Rotterdam

Xj: Hans Wilhelmus Jacob LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 13-08-1945. Zoon van Jacob LADENIUS (IXn) en Johanna Geertruida Oonk,
Gehuwd in Rotterdam op 09-05-1968 met Trudie van der Staaij Trudie, geboren in Rotterdam op 22-08-1947.
Uit dit huwelijk:
1: Ronald LADENIUS (XIo)
2: Alexander Michel LADENIUS (XIp)
3: Deborah Daphne LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 28-06-1978. Deborah. Woont samen met Jochem de Langen. Uit deze relatie Fenna Elane, geboren in Breda op 24-10-2008.

Deborah (Xj3)

Xk: Sybren LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 17-04-1931, overleden in Britsum op 07-01-2007. Zoon van Pieter LADENIUS (IXo) en Doetje Veenstra.
Gehuwd in Mantgum op 14-11-1951 met Hiltje Posthumus, geboren in Hartwert op 18-10-1933.
Uit dit huwelijk:
1: Trijntje (Tineke?) LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 06-05-1952, gehuwd in Menaldum op 21-12-1973 met Jan-J. Koopal, geboren in? op 24-10-1948 overleden in? op 10-02-1978. Uit dit huwelijk Jurjen Jan, geboren op 24-06-1975. Samenwonend met Ed Jaspers, geboren in Amsterdam op 15-04-1945.
2: Doetje LADENIUS geboren in Jorwert op 03-05-1954, gehuwd in Stiens op 20-12-1974 met Wijbe Hijma, geboren in Ferwert op 28-05-1949. Uit dit huwelijk: Hilly, geboren 7-2-1976, Johannes, geboren 23-9-1977, Sybolt, geboren 16-06-1979, Frouke, geboren 06-05-1982, Tineke, geboren 23-11-1983 en Elske, geboren 10-06-1986.
3: Jannigje LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 15-10-1956, gehuwd in Leeuwarden op 24-09-1976 met Wybe v.d. Zee, geboren in Nes op 19-07-1955. Uit dit huwelijk: Jan, geboren in Leeuwarden op 19-10-1979, Symen, geboren in Leeuwarden op 07-09-1981.
4: Pietje LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 29-06-1963, gehuwd in Leeuwarden op 10-06-1988 met JuliusVeltman, geboren in Wytgaard op 20-01-1964. Uit dit huwelijk: Hilde, geboren in Leeuwarden op 01-05-1987, Hans, geboren in Leeuwarden op 28-11-1989 en Aline, geboren in Leeuwarden op 24-11-1991. Na haar scheiding woont Pietje sinds 16-07-2000 in Stiens samen met Bouwe Krol en de kinderen Nick en Rianne uit diens vorige huwelijk..

Xl: Pieter LADENIUS, geboren in Utrecht op 02-04-1938. Zoon van Klaas LADENIUS (IXq) en Johanna Vrooman.
Gehuwd in Utrecht op 28-09-1961 met Greet van Harn, geboren in Utrecht op 18-06-1943.
Uit dit huwelijk:
1: Marga LADENIUS, geboren in Utrecht op 26-02-1962. Ongehuwd. Een kind Pieter LADENIUS, geboren in Utrecht op 02-08-1985.
2: Yvonne LADENIUS, geboren in Utrecht op 08-08-1964. Gehuwd aldaar op 26-8-1983 met Marco van der Velden, geboren in Utrecht op 22-06-1963. Uit dit huwelijk Jeffrey, geboren 06-06-1984.
3: Anette Carla LADENIUS, geboren in Utrecht op 04-03-1966. Gehuwd in Zuilen op 02-08-1996 met Marcel de Jong, geboren in Tiel op ? Uit dit huwelijk Jeremy, geboren in Tiel op 01-04-1996 en Marcello-Jan Dwight, geboren in Utrecht op 15-07-2000.
4: Peter LADENIUS (XIq)

Xm: Jacob LADENIUS, geboren in Franeker op 18-08-1936. Zoon van Klaas LADENIUS (IXr) en Elske Mud
Gehuwd in Harlingen op 26-04-1961 met Gatske Bruinsma, geboren in Harlingen op 29-06-1941.
Uit dit huwelijk:
1: Klaas LADENIUS (XIr)
2: Jitze Jacob LADENIUS (XIs)
3: Robert LADENIUS (XIt)

Xn: Edzer LADENIUS, geboren in Franeker op 09-04-1941. Zoon van Klaas LADENIUS (IXs) en Elske Mud.
Gehuwd in Franeker op 05-05-1964 met Akke Mollema, geboren in Blessem op 22-06-1945
Uit dit huwelijk:
1: Trijntje LADENIUS, geboren in Harlingen op 23-09-1964. Gehuwd in Workum op 07-06-1990 met Sjoerd Hiemstra, geboren in Tzum op 01-01-1961. Uit dit huwelijk: Edzer, geboren in Sneek op 22-04-1991, Akkelys, geboren in Sneek op 02-06-1993, Jilger, geboren in Workum op 20-03-1996, Gyanne, geboren in Sneek op 09-05-1998.
2: Klaas Johannes LADENIUS (XIu)

Xo: Cornelis LADENIUS, geboren in Franeker op 21-02-1948. Zoon van Klaas LADENIUS (IXr) en Elske Mud.
Gehuwd in Franeker op 01-03-1973 met Aukje Jellema, geboren in Zweins op 10-05-1952
Uit dit huwelijk:
1: Yvonne LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 29-09-1975. Heeft zoon Edwin Thian Richard Ladenius, roepnaam Thian, geboren in Utrecht op 07-02-2009.
2: Marianne LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 27-12-1976
3: Arnaud LADENIUS (XIv)

Marit (Xp1)                                ..............Karin (Xp3) ..................................Rintje (Xp) en Teatske

Xp: Rintje LADENIUS, geboren in Franeker op 21-10-1954. Zoon van Klaas LADENIUS (IXr) en Elske Mud.
Gehuwd in Leeuwarden op 22-12-1977 met Teatske Groenewoud, geboren in Leeuwarden op 11-05-1956. Dochter van L. Groenewoud en Ypkje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1: Marit Ingrid LADENIUS (foto), geboren in Harlingen op 01-05-1982
2: Nils Jort LADENIUS (XIw)
3: Karin Ilse LADENIUS (foto), geboren in Leeuwarden op 16-09-1988

Jurjen (Xq)

Xq: Jurjen LADENIUS (foto), geboren in Leeuwarden op 13-06-1924, overleden in Hardegarijp op 08-06-2009. Zoon van Jacob LADENIUS (IXs) en Lutske LADENIUS.
Gehuwd in Leeuwarden op 7-6-1946 met Hiltje van der Wijk, geboren in Rottevalle op 03-02-1927.
Uit dit huwelijk:
1: Jacob Reindert LADENIUS (XIx)
2: Albertje (Bettie) Lutke LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 17-04-1949, overleden aldaar op 18-04-2004. Gehuwd in Leeuwarden op 28-02-2003 met
(Ria) Frederika Hilbrandina Darmeveil, geboren in Groningen op 09-10-1952.

(Xq)Hertrouwd in Leeuwarden op 20-07-1951 met Minke Dijkstra, geboren in Zwaagwesteinde op 05-02-1925, overleden in Hardegarijp op 23-06-1998.
Uit dit huwelijk:
3: Jacob LADENIUS (XIy)

Albertus Rudolf Charles (Rudi) XIa

XIa: Albertus Rudolf Charles LADENIUS, geboren in Amsterdam op 06-07-1960. Zoon van Albertus Rudolf Charles LADENIUS (Xa) en Gerda Dini Tand.
Geregistreerd partnerschap in Utrecht op 12-05-1998 met Albertus Jacobus Spies.


Robert (XIb) en Rhonda Ann Wilkins

XIb: Robert Michael John LADENIUS (foto), geboren in Toronto op 16-02-1968. Zoon van Albertus Rudolf Charles LADENIUS (Xa) en Gerda Dini Tand.
Gehuwd in Brighton Ontario (Canada) op 12-02-1997 met Rhonda Ann Wilkins (foto), geboren in Toronto op 06-12-1968.
Uit dit huwelijk
1: Keely Ann Page, geboren in Belleville op 12-07-1998.
2: Collin Robert Neil LADENIUS (XIIa)

Peter (XIc)

XIc: Peter Jan Christiaan LADENIUS (foto), geboren in Amsterdam op 31-07-1948. Zoon van Petrus LADENIUS (Xb) en Anna Dehoe. Woonde van 1976 tot 1986 samen met Astrid Jansen. Later samenwonend met Alice Drogt

XId: Willem Jan Pieter LADENIUS, geboren in Amsterdam op 25-05-1947. Zoon van Jan LADENIUS (Xc) en Willemijn van der Zee.
Gehuwd in Amsterdam op 10-04-1968 met Keetje Cornelia Westerning, geboren in ? op?
Uit dit huwelijk:
1: Jacqueline LADENIUS, geboren in Amsterdam op 16-10-1968, samenwonend met Roland Hoekstra, geboren in? op ?. Uit deze relatie Dagme Caroline Theodora (15-5-1994) Jorn Roelanth Thiadrik (18-04-1996) en Marin Willemijne Francisca (23-10-1998).
2: Bernadette LADENIUS, geboren in Amsterdam op 06-01-1970, gehuwd in ? op 13-07-1998 met Gudo Trompe. Uit dit huwelijk Xander, Pepijn, Maxim (21-08-1998) en Quinten (18-12-1999)

XIe: René Peter LADENIUS, geboren in Amstelveen op 07-11-1966. Zoon van Gerard LADENIUS (Xd) en Gerda Eichhorn. Ongehuwd.

XIf: André Gerard LADENIUS, geboren in Amstelveen op 17-09-1969. Zoon van Gerard LADENIUS (Xd) en Gerda Eichhorn.
Samenwonend met Bianca Rooyakkers, geboren in ? op ?

Sandra LADENIUS (XIg2) met Luna Anna Vivian.

XIg: Jurjen (Christian) LADENIUS, geboren in Amsterdam op 06-12-1940. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xe) en Cornelia Vega.
Gehuwd in Weert op 01-05-1965 met Gerda Weerts, geboren in Weert op 05-06-1940.
Uit dit huwelijk:
1: Vivian Maria Cornelia LADENIUS, geboren in Weert op 22-10-1967. Gehuwd in Weert op 11-08-1995 met Stephan Loderichs, geboren in Maarheeze op 25-03-1967.
2: Sandra Marie Antoinette LADENIUS, geboren in Weert op 21-07-1969, Gehuwd in Weert op 26-03-1993 met Jürjen Mommers, geboren in Geleen op 23-10-1965. Uit dit huwelijk Maxim Jurjen Pierre Leon, geboren in Weert op 02-10-1994. Gescheiden in 2002. Hertrouwd in Budel op 01-03-2007 met Raymond Valentino Leyba, geboren in Willemstad (Curaçao) op 16-12-1957.


Links boven Noa Leyba, rechts boven Valentino Leyba, links onder Sandra Leyba-Ladenius en rechts onder Luna Leyba
Uit dit huwelijk: Luna Anna Vivian, geboren in Weert op 08-04-2007 en Noah Robinho Diego geboren op 25-02-2008 in Weert.
Hertrouwd in Weert op 30-06-2000 met Lenie Janssen, geboren in Weert op 14-02-1947

Jan Thomas (XIh)

XIh: Jan Thomas LADENIUS (foto), geboren in Weert op 16-03-1944. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xe) en Cornelia Vega.
Gehuwd in Eindhoven op 21-12-1968 met Carla Boeren, geboren in Eindhoven op 22-11-1950.
Uit dit huwelijk:
1: Sascha Cecilia Maria LADENIUS, geboren in Weert 16-06-1969

XIi: Frans Albert LADENIUS, geboren in Weert op 28-05-1947. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xe) en Cornelia Vega.
Gehuwd in Budel op 28-11-1970 met Ans van Engelen, geboren in Budel op 24-04-1946.
Uit dit huwelijk:
1: Daisy LADENIUS, geboren in Den Bosch op 30-04-1975

XIj: André Franciscus Ladenius, geboren in Geleen op 02-02-1962. Zoon van Jan Ladenius (Xf) en Tiny Wiersema.
Gehuwd in Utrecht op 16-04-1982 met Hermien de Leeuw, geboren in Utrecht op 10-01-1961.

Uit dit huwelijk;
1: Renée LADENIUS (foto), geboren in Nieuwegein op 07-02-1986.
Hertrouwd in ? op ? met Marja Oostveen, geboren in ? op ?
Uit dit huwelijk:
2: Dennis LADENIUS (XIIb)

XIk: Jurjen LADENIUS, geboren in Amsterdam op 11-06-1954. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xg) en Anna Maria Helena van Heel.
Gehuwd in Amsterdam op 06-06-1979 met Patricia de Winter, geboren in Amsterdam op 09-11-1958.
Uit dit huwelijk:
1: Ivo LADENIUS (XIIc)
Gescheiden op 02-07-2003. Samenwonend met Martine de Bruijn, geboren in Amstelveen op 09-04-1972.

XIl: John LADENIUS, geboren in Harlingen op ?-?-1970. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xh) en Joukje Mulder. Geen verdere gegevens.

René (XIm)                   Naomi (XIm1)

XIm: René Sjoerd Anthonius LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 31-10-1965. Zoon van Jan Hans Pieter LADENIUS (Xi) en Maria Johanna van Brenkelen.
Gehuwd in Rotterdam op 02-05-1991 met Louisa Illidge, geboren in Rotterdam op 30-1-1966. Dochter van Edwin Illidge en Corrie.....
Uit dit huwelijk:
1: Naomi LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 14-08-1994
2: Jordi LADENIUS (XIId)

Calvin (XIIe)        Marcel (XIn)         Melissa (XIn1)    Pasquale (XIn3)                          Noa (XIn4)

XIn: Marcel Jan Hans Pieter LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 14-01-1967. Zoon van Jan Hans Pieter LADENIUS (Xi) en Maria Johanna van Brenkelen.
Gehuwd in Rotterdam op 22-09-1988 met Ingrid Vermeulen, geboren in Rotterdam op 21-07-1968. Dochter van Olga Janse en Frans Vermeulen.
Uit dit huwelijk :
1: Melissa LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 28-02-1989
2: Calvin LADENIUS (foto) (XIIe)
Hertrouwd in Rotterdam op 08-09-1999 met Nathalie Janssens, geboren in Rotterdam op 25-09-1968. Dochter van Martin Janssens en Conny de Vrijer.
Uit dit huwelijk:
3: Pasquale LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 06-06-1999
4: Noa Michelle LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 03-06-2001

XIo: Ronald Hans Jacob LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 26-04-1969. Zoon van Hans Wilhelmus Jacob LADENIUS (Xj) en Trudie van der Staaij.
Gehuwd in Rotterdam op 09-07-1993 met Angelique Roodnat, geboren in Rotterdam op 16-11-1970
Uit dit huwelijk:
1: Chantal LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 16-07-1998.
2: Mitch LADENIUS (XIIf)

Ronald (XIo)             Chantal (XIo1)

XIp: Alexander Michel LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 09-03-1972. Zoon van Hans Wilhelmus Jacob LADENIUS (Xj) en Trudie van der Staaij.
Samenwonend in Rotterdam.
Uit deze relatie:
1: Rowyn LADENIUS (XIIg)
2: Finnley LADENIUS (XIIh)


Sander (XIp)

XIq: Peter LADENIUS, geboren in Utrecht op 01-11-1972. Zoon van Pieter LADENIUS (Xl) en Greet van Harn.
Woont samen met Petra Zeverboom, geboren in Utrecht op 20-12-1975

XIr: Klaas LADENIUS, geboren in Franeker op 24-05-1962. Zoon van Jacob LADENIUS (Xm) en Gatske Bruinsma.
Gehuwd in Franeker op 29-05-1998 met Ineke Mulder, geboren in Vlieland op
17-12-1967.
Uit dit huwelijk:
1: Mark Simon LADENIUS (XIIi)
2: Eric LADENIUS (XIIj)

XIs: Jitze Jacob LADENIUS, geboren in Franeker op 15-09-1963. Zoon van Jacob LADENIUS (Xm) en Gatske Bruinsma.

XIt: Robert LADENIUS, geboren in Franeker op 15-06-1965. Zoon van Jacob LADENIUS (Xm) en Gatske Bruinsma.
Gehuwd in Franeker op 04-06-1993 met Anke Nienke Visser, geboren in Minnertsga op 15-04-1969.
Uit dit huwelijk:
1: Pietertje (Paulien) LADENIUS,
geboren in Minnertsga op 28-05-1994.
2: Jacob LADENIUS (XIIk)
3: Jelte LADENIUS (XIIl)

XIu: Klaas Johannes LADENIUS, geboren in Harlingen op 12-01-1966. Zoon van Edzer LADENIUS (Xn) en Akke Mollema. Gehuwd in Tamanredjo (Suriname) op 27-07-2002 met Sabieta Malgie, geboren in Alkmaar, Commewijne Suriname op 27-12-1968.
Uit dit huwelijk:
1: Hans Malvie LADENIUS (XIIm)
2: Edzer Mahadesh LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 15-01-2005, overleden in Groningen op 18-08-2005.

Arnaud (XIv)

XIv: Arnaud LADENIUS (foto), geboren in Dongjum op 30-09-1978. Zoon van Cornelis LADENIUS (Xo) en Aukje Jellema. Trouwt op 04-09-2010 met Pleuni Postma, geboren in ? op ? . Armaud heeft een zoon: Iwan Ids Postma, geboren 12-01-2006 in ?

Nils (XIw) en Milan


XIw: Nils Jort LADENIUS (foto), geboren in Leeuwarden op 25-04-1984. Zoon van Rintje LADENIUS (Xp) en Taetske Groenewoud. Woont samen met Julia Wierdsma, geboren in Leeuwarden op 08-07-1986.
Uit deze relatie:
1: Milan LADENIUS (XIIn)

Jurjen (Xq), Jacob Reindert (XIw), Jurjen Alexander (XIIn) en Jacob (IXr)

XIx: Jacob Reindert LADENIUS (foto), Jacob en Guurtje geboren in Zaandam op 28-05-1947. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xq) en Hiltje van der Wijk.
Gehuwd in Leeuwarden op 02-04-1971 met Guurtje Spoelstra , geboren in Leeuwarden op 03-06-1951.
Uit dit huwelijk:
1: Jurjen Alexander LADENIUS (XIIo)
2: Chantal Manon LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 05-10-1977

Jacob (XIy), Inge, Layla (XIIp) en Michiel (XIIq)

XIy: Jacob LADENIUS (foto), Jaap en Inge geboren in Leeuwarden op 04-08-1963. Zoon van Jurjen LADENIUS (Xq) en Minke Dijkstra.
Gehuwd in Rijssen op 26-06-1987 met Inge ten Brinke, geboren in Rijssen op 16-01-1964.
Uit dit huwelijk:
1: Layla LADENIUS (XIIp)
2: Michiel LADENIUS (XIIq)


Collin (XIIa), Gerda Dini Tand (XIb) en Keely Ann Page (XIb1).

XIIa: Collin Robert Neil LADENIUS (foto), geboren in Belleville (Ontario) op 16-01-2001. Zoon van Robert LADENIUS (XIb) en Rhonda Wilkins.

XIIb: Dennis LADENIUS, geboren in Nieuwegein op 09-09-1994. Zoon van André Franciscus LADENIUS (XIj) en Marja Oostveen.

XIIc: Ivo LADENIUS, geboren in Amsterdam op 14-09-1988. Zoon van Jurjen LADENIUS (XIk) en Patricia de Winter.

XIId: Jordi LADENIUS (foto), Jordi geboren in Rotterdam op 25-04-1996. Zoon van René Sjoerd Anthonius LADENIUS (XIm) en Louisa Illidge.

Jordi (XIId)

XIIe: Calvin LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 19-10-1994. Zoon van Marcel Jan Hans Pieter LADENIUS (XIn) en Ingrid Vermeulen.

Calvin (XIIe)

XIIf: Mitch LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 05-01-2002. Zoon van Ronald Hans Jacob LADENIUS (XIo) en Angelique Roodnat.

Mitch (XIIf)

XIIg: Rowyn LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 19-11-1999. Zoon van Alexander Michel LADENIUS (XIp).

Rowyn (XIIg)

XIIh: Finnley LADENIUS (foto), geboren in Rotterdam op 18-02-2002. Zoon van Alexander Michel LADENIUS (XIp).

Finnley (XIIh)

XIIi: Mark Simon LADENIUS, geboren in Franeker op 06-06-1999. Zoon van Klaas LADENIUS (XIr en Ineke Mulder.

XIIj: Eric LADENIUS, geboren in ? op ?, Zoon van Klaas LADENIUS (XIr) en Ineke Mulder.

XIIk: Jacob LADENIUS, geboren in Minnertsga op 23-10-1996. Zoon van Robert LADENIUS (XIt) en Anke Nienke Visser.

XIIl: Jelte LADENIUS, geboren in Minnertsga op 26-03-1999. Zoon van Robert LADENIUS (XIt) en Anke Nienke Visser.

XIIm: Hans Malvie LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 16-01-2004. Zoon van Klaas Johannes LADENIUS (XIu) en Sabieta Malgie.

XIIn: Milan LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 24-01-2007. Zoon van Nils Jort LADENIUS (XIw) en Julia Wierdsma.

Milan (XIIn)

XIIo: Jurjen Alexander LADENIUS, geboren in Leeuwarden op 13-09-1974. Zoon van Jacob Reinder LADENIUS (XIx) en Guurtje Spoelstra.
Gehuwd in Beverwijk op 10-11-2005 met Ilonka Lischer, geboren in Beverwijk op 16-10-1979.

 

Layla (XIIp)

XIIp: Layla LADENIUS (foto), geboren in Hardegarijp op 22-04-1993.   Dochter van Jacob LADENIUS (XIy) en Inge ten Brinke.

Michiel (XIIq)

XIIq: Michiel LADENIUS (foto), geboren in Leeuwarden op 12-11-1995. Michiel Zoon van Jacob LADENIUS (XIy) en Inge ten Brinke.

Nog niet geplaatste informatie:

 

 

Laatste wijziging: 11-april-2021

reacties en/of aanvullingen